Featured Kitaifa

TAARIFA YA KAMATI YA SERA YA FEDHA

Written by mzalendoeditor

Kamati ya Sera ya Fedha ya Benki Kuu ya Tanzania imefanya kikao chake cha kawaida cha  219 tarehe 24 Machi 2022, kutathmini utekelezaji wa sera ya fedha na mwenendo wa  uchumi wa ndani na wa dunia. Kamati imeridhishwa na utekelezaji wa sera ya fedha  katika kipindi cha Januari na Februari 2022, uliowezesha uwepo wa ukwasi wa kutosha  katika uchumi na utulivu wa viwango vya riba katika soko la fedha kulingana na matakwa  ya sera ya fedha. Kamati imeidhinisha Benki Kuu kuendelea kutekeleza sera wezeshi ya  fedha inayolenga kuongeza ukwasi, ili kusaidia ukuaji zaidi wa mikopo kwa sekta binafsi  na kuimarisha biashara na uwekezaji, kwa kuzingatia matarajio ya mfumuko wa bei katika  kipindi kilichosalia cha 2021/22. 

Mwenendo wa uchumi kwa mwaka 2021 ulikuwa wa kuridhisha na inatarajiwa ukuaji  chanya kuendelea kwa mwaka 2022, kutokana na kuendelea kuimarika kwa shughuli za  biashara na uwekezaji baada ya janga ya UVIKO-19. Bei za bidhaa na huduma zimepanda  katika kipindi cha hivi karibuni, lakini mfumuko wa bei uliendelea kuwa ndani ya  malengo ya asilimia 3-5 kwa upande wa Tanzania Bara na chini ya asilimia 5 kwa Zanzibar.  Mfumuko wa bei unatarajiwa kuendelea kuwa sawia na malengo kutokana na upatikanaji  wa chakula cha kutosha na sera madhubuti za uchumi. Aidha, athari zitokanazo na  kupanda kwa bei ya nishati na bidhaa katika soko la dunia, hali inayochangiwa zaidi na  mikwamo kwenye minyororo ya ugavi na mgogoro unaoendelea Ulaya Mashariki inaweza  kusababisha kupanda kwa bei za bidhaa nchini.  

Kamati ya Sera ya Fedha imeridhishwa na kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi  ambayo imeendelea kuimarika hadi kufikia asilimia 11.9 mwezi Februari 2022. Ongezeko la  kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi linatokana na kuimarika kwa hali ya biashara  kutoka kwenye athari hasi za janga la UVIKO-19, hatua za kisera zilizochukuliwa na Benki  Kuu ili kuchochea mikopo na kupunguza viwango vya riba, pamoja na sera wezeshi za  fedha na bajeti. Sekta ya nje imeendelea kuimarika na akiba ya fedha za kigeni imeendelea  kuwa ya kuridhisha, ikiwa na kiasi cha kutosheleza kuagiza bidhaa na huduma kutoka nje  kwa takriban miezi 5.9, sawia na malengo ya nchi na jumuiya za kikanda. Katika miezi  saba ya kwanza ya 2021/22, ukusanyaji wa mapato ulikuwa wa kuridhisha kutokana na  kuendelea kuimarika kwa shughuli za kiuchumi, juhudi za kukusanya mapato na jitihada  za kuboresha makusanyo ya kodi. 

Kutokana na mgogoro unaoendelea Ulaya Mashariki na hali ya mikwamo kwenye  minyororo ya ugavi katika soko la dunia, Kamati ya Sera ya Fedha itaendelea kufuatilia  kwa karibu mwenendo wa uchumi na kuchukua hatua stahiki pale itakapohitajika, ili  kuulinda uchumi na athari za misukosuko ya nje na kusaidia kuimarika kwa sekta  mbalimbali za kiuchumi. 

About the author

mzalendoeditor